11december2018
Inloopochtend
20december2018
kerstavond

Sinterklaas

Data:
05-12-2017
08:30 - 09:00
Ook dit jaar bezoekt Sinterklaas natuurlijk weer onze school. En zoals gebruikelijk zingen wij hem en de Pieten 's ochtends uit volle borst toe! Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Daarna bezoeken Sint en Piet ale klassen. In de middag heeft elke groep een eigen invulling van de les.