22 mei 2018

Van zaterdag 19 mei tot en met dinsdag 22 mei juni hebben de kinderen pinkstervakantie.
Dinsdag 22 mei hebben de leerkrachten een studiedag. De kinderen zijn vrij.
Legenda:
Vakantie