19juli2019
-
01september2019
Zomervakantie

Jaarkalender 2018-2019 - Staking personeel

Data:
12-09-2018

Op woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te claimen voor een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. De diverse regio's in het land zijn ons voorgegaan. Het sluitstuk van de estafettestaking vindt plaats met een grote manifestatie in Rotterdam. Er zijn op dit moment al grote tekorten aan onderwijspersoneel. Het is belangrijk om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken door de enorme werkdruk te verminderen en het salaris eerlijker en marktconform te maken.
Zeker in de grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag, maar zelfs in de gebieden waar sprake is van leerling daling zoals Zeeland gaat het tekort aan leerkrachten snel oplopen. Dat zal betekenen dat op afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te bieden waar zij recht op hebben. De start van de onderwijsstakingen ging om de eis van september 2017: claim 1,4 miljard. Een deel van die eis is gerealiseerd. Er wordt nu een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en de lonen voor het ondersteunend personeel en leraren zijn verbeterd. Daarnaast zijn de lerarensalarissen dichter bij die van het voortgezet onderwijs gekomen. Maar we zijn er nog niet. Het salaris van leraren in basis- en speciaal onderwijs blijft structureel achter bij dat van de markt en het voortgezet onderwijs.
Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn, blijft druk uitoefenen op de politiek in het belang van het onderwijs. Nederland als kennismaatschappij met goed onderwijs voor alle kinderen.
Daarom vragen wij ook uw begrip; nu een dag staken om te komen tot een investeringen in het onderwijs van uw kinderen.