23februari2018
-
04maart2018
Voorjaarsvakantie
29maart2018
Paasviering
De juffen en meesters zijn de gezichten van onze school, zij kennen uw kind het beste en zijn bij eventuele vragen of opmerkingen uw eerste contactpersoon. 

Maar de school is meer dan alleen het team van leerkrachten: 
  • Allereerst wordt het team ondersteund door Harmke Keddeman, zij is de rots in de branding van onze school en vraagbaak voor kinderen, ouders en leerkrachten.
  • Wij hechten veel waarde aan een goede zorg voor uw kinderen. Joyce Kooijman en Corry Markx zijn onze interne begeleiders en JosÚ van den Berg heeft als specialisatie remedial teaching voor de kinderen.
  • Voor de kinderen die behoefte hebben aan een extra uitdaging is er de plusklas (groep 5 t/m 8) en de kopgroep (groep 1 t/m 4), deze worden geco÷rdineerd door Karin Vermaat en Elfride Bijl.
  • De dagelijkse leiding is in handen van algemeen directeur Michel Herps, hij wordt daarin ondersteund door adjunct directeur Steven van Wijk die als kerntaak de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van onze school in zijn pakket heeft.
Het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad zijn de formele bevoegde instanties binnen de school en bewaken en toetsen de voortgang en continu´teit van het beleid.

De ouderraad organiseert in goede samenspraak met het team allerlei leuke en interessante activiteiten voor de kinderen.

Last but not least zijn het de vele ouders en verzorgers die op vrijwillige basis zich regelmatig inzetten voor alle activiteiten, klussen etc. die de Willibrordus maken tot wat we zijn; een plezierige, kleinschalige school, waar kinderen veilig kunnen leren en spelen.