01juli2019
-
02juli2019
Studiedagen
05juli2019
Inloopochtend
Op de Willibrordusschool hebben we 9 jaargroepen. Twee groepen 1 en de groepen 2 tot en met 8. Er zitten ongeveer 25 tot 30 kinderen in een klas. In iedere groep bieden wij op drie niveaus instructie aan. Dit betekent in de praktijk dat een kind al naar gelang zijn of haar taal- of rekenniveau, verkorte, basis of verlengde instructie krijgt aangeboden. Deze adaptieve wijze van lesaanbod, zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In enkele groepen wordt tevens gewerkt met Chromebooks. Deze Chromebooks bevorderen het adaptieve onderwijs. Ieder kind kan werken aan zijn of haar eigen leerdoelen, waarbij de juf of meester het individuele kind kan volgen en voorzien van extra uitleg of feedback.

Wij werken op de Willibrordusschool met verschillende methodes. Hiermee zorgen wij voor een goede doorgaande leerlijn, waarbij de ontwikkeling van de kinderen goed kan worden gevolgd. Tijdens de rapportavonden wordt de ontwikkeling van een kind met de ouders/verzorgers uitgebreid besproken.

Kregen de kinderen vroeger frontaal, klassikaal les van een juf of meester, op de Willibrordusschool gaat dit al jaren niet meer op deze manier. Er wordt vaak door middel van coöperatieve werkvormen (werkvormen waarbij de kinderen intensief samenwerken) een reken- , taal, of spellingles aangeboden. Deze werkvorm activeert iedere leerling en bevordert het plezier in leren.

Sommige leerlingen hebben zelfs aan het extra aanbod binnen de groep niet genoeg. Voor deze kinderen is er de Plusklas. Wat er in zo'n Plusklas gebeurt, leest u onder het kopje 'Plusklas'.

Voor vragen over extra begeleiding van leerlingen op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen leerkrachten en ouders terecht bij onze intern begeleiders. 

Wanneer u op de groep van uw kind klikt, kunt u zien welke juf of meester er in die groep lesgeeft. Tot slot vindt u op de pagina "Nieuws uit de groepen" leuke nieuwtjes en wetenswaardigheden.